MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Lượt xem: 2406

               

XE TẢI PHỤC VỤ CHUYÊN VẬN CHUYỂN CÂY GIỐNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẾN TẬN VƯỜN BÀ CON NÔNG DÂN

XE TẢI BEN CÔNG TY PHỤC VỤ VẬN CHUYỂN

VẬT TƯ NÔNG NGIỆP VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO

VƯỜN ƯƠM VIỆT TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ CHO BÀ CON NÔNG DÂN

TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CÁC EM HỌC SINH GIỎI

  

TRẦN KIM VIỆT GIÁM ĐỐC VƯỜN ƯƠM VIỆT VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG LƯƠNG ĐÌNH CỦA VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỞNG CHỈNH PHỦ

TRẦN KIM VIỆT BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

TRẦN KIM VIỆT ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG NHÂN NGÀY SINH

ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG