Kỹ thuật chăm sóc vườn Cam bù, Cam chanh thời kỳ quả non

Cây Cam bù, Cam chanh là các loại cây ăn quả đặc sản và nằm trong nhóm đối tượng cây con chủ lực của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là những cây giúp xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân vùng đồi núi của Hà Tĩnh nên việc áp dụng các biện …

Đăng ngày: 9/1/2018

Lượt xem :3186

Trầm Hương và loại cây tạo ra trầm hương, lợi ích, thách thức và triển vọng

TRẦM HƯƠNG VÀ LÒAI CÂY TẠO RA TRẦM HƯƠNG, LỢI ÍCH, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG   Hòang Cảnh GĐ Cty CP miền Đông xanh Tp HCM Thành viên Hội trầm hương Việt Nam Việt Nam có một số loài thực vật vô cùng quý hiếm. Nhiều tài liệu, sổ sách đã ghi chép: ” …

Đăng ngày: 15/10/2014

Lượt xem :2318