Trầm Hương và loại cây tạo ra trầm hương, lợi ích, thách thức và triển vọng

TRẦM HƯƠNG VÀ LÒAI CÂY TẠO RA TRẦM HƯƠNG, LỢI ÍCH, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG   Hòang Cảnh GĐ Cty CP miền Đông xanh Tp HCM Thành viên Hội trầm hương Việt Nam Việt Nam có một số loài thực vật vô cùng quý hiếm. Nhiều tài liệu, sổ sách đã ghi chép: ” …

Đăng ngày: 15/10/2014

Lượt xem :2291