Sử Dụng Thuốc BVTV An Toàn Cho Vườn Cây Ăn Quả

Để đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả khi sử dụng thuốc BVTV cho vườn cây ăn quả cần lưu ý những điểm sau: Khác với cây lúa và rau mầu, vườn cây ăn quả thường cao hơn đầu người nên phải hướng vòi phun lên cao, nước thuốc dễ rơi vào người …

Đăng ngày: 08/03/2017

Lượt xem :2311